Skip to content

Condiții de acces pe pârtie

Conform art. 15 din Anexa 3 la H.G. nr. 34/2022, accesul pe pârtie se poate face doar: 

  • pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
  •  persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
  • persoanele care prezintă rezultatul negativ a unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore.

Sunt exceptate de la măsurile prevăzute mai sus, persoanele care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani și sunt însoține de o persoană cu vârsta mai mare de 18 ani și care face dovada vaccinării împotriva virusului SARS – COV -2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmăriil infectării cu virusul SARS – Cov – 2 sau care prezintă rezultatul negativ al unui test RT – PCR pentru infecția cu virusul SARS – CoV -2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS – CoV – 2 nu mai vechi de 48 de ore.

English EN Romanian RO