Skip to content
4_1

PROIECT

Pârtia de schi Nemira din Staţiunea Slănic Moldova a fost realizată de Judeţul Bacău în parteneriat cu Oraşul Slănic Moldova în cadrul proiectului “Schi Parc Slănic Moldova”, cod SMIS 3393, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului; DMI 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice.

Bugetul total alocat acestui proiect a fost de 25.263.321,97 lei, asistenţa financiară nerambursabilă acordată fiind de 8.687.951,00 lei.
Autoritatea de Management al Programului Operațional Regional este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Organismul Intermediar responsabil pentru acest program fiind Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Pârtia de schi Nemira este orientată spre de nord, la intrarea în staţiunea Slănic Moldova, la o altitudine de 720m (punctul cel mai înalt de plecare). Are o lungime pe înclinare de 1414m, lăţime medie de 38m, o diferenţă totală de nivel de 240 metri şi o pantă medie de 17,6%, înclinaţie ce o încadrează în categoria pârtiilor uşoare şi, implicit, îi conferă pârtiei un grad de atractivitate deosebit de ridicat.
Pentru asigurarea unor condiţii optime de practicare a schiului şi pentru a veni în întâmpinarea iubitorilor sporturilor de iarnă, pârtia este prevăzută cu: instalaţie de transport pe cablu, instalaţie de înzăpezit artificial, maşină de bătut zăpadă, instalaţie de iluminat pentru nocturnă, parcare auto, serviciu de salvamont s.a.

Proiectul, prin anvergura investiţiei şi obiectivele realizate, are caracter unicat atât la nivelul aplicantului cât şi al partenerului.

English EN Romanian RO