bandagalbena

Sălătruc

Slănic Moldova – Muntele Pufu – La Sălărie – Muntele Cleja – La strigoi – La Argintărie – Plaiul Ciungetului – Streaja Mică – Lacul Bălătau – Sălătruc.*

Marcaj propus: bandă galbenă (fost bandă albastră)
Timp de parcurs: 9- 10 ore.

Traseul face legătura între Slănic Moldova și Sălătruc, traversănd culmile secundare ce se formează spre est din culmea principală, precum și văile dintre acestea.

Marcajul este aproape inexistent pe toata lungimea traseului, din această cauză nu este recomandat decăt celor cu cunoștințe solide de orientare pe munte sau dacă dispuneți de GPS și un trak al traseului pe care să îl urmăriți. Planul pentru remarcare prevede schimbarea fostei benzi albastre cu bandă galbenă pentru a nu se creea confuzie cu traseul marcat cu banda albastră care urmează creasta principală a Nemirei.

Sunt traversați perpendicular, în ordine: Muntele Pufu, valea Dofteanei, Muntele Cleja, valea Ciungetului și pârâul Izvorul Negru.

Traseul începe din partea opusă a intrării principale a hotelului Venus, pe lănga o fostă centrală termică abandonată. Poteca se distinge destul de clar pe urcarea pe Muntele Pufu chiar dacă marcajele sunt extrem de rare, foarte vechi și aproape șterse. După circa o oră de mers ocolim Vârful Pufu (1047 m) și schimbăm brusc direcția, coboram spre vest, trecem pe lăngă cantonul silvic și ieșim la podul peste râul Dofteana, în poiana La Sălărie (610 m).

Ne continuăm traseul urcănd pe pârâul Sălărie pănă la bifurcația văii și urcăm pe piciorul dintre văi unde apar căteva semne rare ale marcajului. După circa o oră ajungem pe culmea Muntelui Cleja și ne continuăm drumul spre nord-vest, pentru a prinde drumul forestier de pe malul drept al pârâului Strigoi și coborăm pănă la confluența cu pârâul Argintărie. Urmăm drumul forestier pe malul pârâului Argintărie păna la locul numit La Argintărie (altitudine 820 m) de unde ne angajăm în serpentinele altui drum forestier care ne poartă în urcuș pe pantele sudice ale Culmii Ciungetului, și de la un cot al său, pe lăngă un podeț, îl părăsim pentru a urma o potecă care ne scoate în culme în cca 10 min. Urmărim poteca de pe Plaiul Ciungetului în direcția nord-est. Dupa circa 2 ore, marcajul coboară brusc din culme spre vest în valea Izvorul Negru. Poteca coboară o pantă înclinată, printre blocuri de stăncă în pădure, trece pe lăngă o baltă și ne scoate la drumul forestier de la Izvorul Negru, lăngă lacul Bălătău.

Lacul Bălătău (în prezent colmatat) este monument al naturii, barajul său apărănd în mod natural, prin alunecarea unui versant, în anul 1883. Pănă în centrul satului Sălătruc mai avem cca 1 oră de mers pe drum forestier.

Mai multe detalii…