Reguli de conduită pentru turiști

1.2 Reguli de conduită pentru turiști *

Persoanele care utilizează pârtiile și traseele de schi pentru agrement, în alt scop decât schiatul, sunt obligate să respecte următoarele reguli:
1. să nu coboare pe pârtiile sau pe traseele de schi pentru agrement utilizând sănii ori dispozitive improvizate;
2. să nu deterioreze indicatoarele de semnalizare, panourile și balizele de marcare;
3. să nu circule pe pârtiile ori traseele de schi pentru agrement cu automobile, tractoare sau cu orice alt tip de vehicul;
4. să nu efectueze lucrări care ar conduce la deteriorarea pârtiei sau a traseului de schi pentru agrement;
5. să nu depoziteze materiale de orice natură sau deșeuri pe pârtiile și traseele de schi pentru agrement;
6. să nu utilizeze pentru pășunat pârtiile și traseele de schi pentru agrement omologate;
7. să nu lipească materiale publicitare pe suporturile sau pe placuțele indicatoarelor de semnalizare.

* Conform Regulamentului de organizare și funcționare a pârtiei de schi ,,Nemira” din Slănic-Moldova, aprobat prin anexa la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 241 din 18. 12. 2017