Reguli de conduită pentru schiori

1.1 Reguli de conduită pentru schiori *

Schiorii amatori și de performanță, precum și utilizatorii de snowboard sunt obligați să respecte următoarele reguli de conduită stabilite de Federația Internațională de Schi:
1. să schieze în așa fel încât să nu pună în pericol viața altui schior sau să îi cauzeze acestuia un prejudiciu;
2. să își adapteze viteza și maniera proprie de a schia potrivit pregătirii tehnice, condiției fizice, stării zăpezii, gradului de dificultate al pârtiei, condițiilor atmosferice și densității traficului de pe pârtie;
3. să își aleagă cu grijă traiectoria pe care urmează să coboare, în scopul protejării schiorilor aflați în aval;
4. să depășească schiorul aflat în aval, fie pe partea dreaptă, fie pe partea stângă, cu condiția ca această depășire să fie suficient de largă pentru a evita o eventuală evoluție neașteptată a celui care urmează să fie depășit;
5. să se asigure, printr-un examen atent al traficului din amonte și al celui din aval, că atât el, cât și alți schiori sunt în afara oricărui pericol, cu ocazia traversării unei pârtii sau a reluării parcursului după o oprire temporară pe aceasta;
6. să evite staționarea pe pârtie, mai ales pe porțiunile înguste ale acesteia ori pe cele lipsite de vizibilitate. În cazul căderii, să elibereze pârtia în cel mai scurt timp posibil;
7. să utilizeze numai marginea pârtiei, în cazul în care este obligat să urce sau să coboare pe jos;
8. să respecte indicatoarele de semnalizare și balizele de marcare instalate pe pârtiile și traseele de schi pentru agrement;
9. să anunțe postul de prim ajutor, în cazul accidentării unui schior și să acorde sprijin la transportarea acestuia;
10. să își decline identitatea în fața organelor abilitate, în cazul în care a fost martorul unui accident sau a provocat el însuți accidentul.

* Conform Regulamentului de organizare și funcționare a pârtiei de schi ,,Nemira” din Slănic-Moldova, aprobat prin anexa la Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr. 241 din 18. 12. 2017