Regulamente

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A PÂRTIEI DE SCHI ,,NEMIRA” DIN SLĂNIC-MOLDOVA *

SCOP
Scopul acestui regulament este să furnizeze informațiile necesare în vederea realizării scopurilor comune, atât pentru administrator, cât și pentru schiori, în exploatarea și utilizarea pârtiei de schi pentru agrement în condiții de siguranță.

Cap. 1 REGULAMENT SCHIORI, SNOWBORD-ERI, TURIȘTI, CĂLĂTORI
Pentru că siguranța pe pârtia de schi ține foarte mult și de comportamentul schiorilor pe pârtie, în anul 2002 Federația Română de Schi a realizat un set de reguli (decalog) ce trebuie respectat de schiori și de snowboard-eri:

1.1 Reguli de conduită pentru schiori

Schiorii amatori și de performanță, precum și utilizatorii de snowboard sunt obligați să respecte următoarele reguli de conduită stabilite de Federația Internațională de Schi:
1. să schieze în așa fel încât să nu pună în pericol viața altui schior sau să îi cauzeze acestuia un prejudiciu;
2. să își adapteze viteza și maniera proprie de a schia potrivit pregătirii tehnice, condiției fizice, stării zăpezii, gradului de dificultate al pârtiei, condițiilor atmosferice și densității traficului de pe pârtie;
3. să își aleagă cu grijă traiectoria pe care urmează să coboare, în scopul protejării schiorilor aflați în aval;
4. să depășească schiorul aflat în aval, fie pe partea dreaptă, fie pe partea stângă, cu condiția ca această depășire să fie suficient de largă pentru a evita o eventuală evoluție neașteptată a celui care urmează să fie depășit;
5. să se asigure, printr-un examen atent al traficului din amonte și al celui din aval, că atât el, cât și alți schiori sunt în afara oricărui pericol, cu ocazia traversării unei pârtii sau a reluării parcursului după o oprire temporară pe aceasta;
6. să evite staționarea pe pârtie, mai ales pe porțiunile înguste ale acesteia ori pe cele lipsite de vizibilitate. În cazul căderii, să elibereze pârtia în cel mai scurt timp posibil;
7. să utilizeze numai marginea pârtiei, în cazul în care este obligat să urce sau să coboare pe jos;
8. să respecte indicatoarele de semnalizare și balizele de marcare instalate pe pârtiile și traseele de schi pentru agrement;
9. să anunțe postul de prim ajutor, în cazul accidentării unui schior și să acorde sprijin la transportarea acestuia;
10. să își decline identitatea în fața organelor abilitate, în cazul în care a fost martorul unui accident sau a provocat el însuți accidentul.

1.2 Reguli de conduită pentru turiști

Persoanele care utilizează pârtiile și traseele de schi pentru agrement, în alt scop decât schiatul, sunt obligate să respecte următoarele reguli:
1. să nu coboare pe pârtiile sau pe traseele de schi pentru agrement utilizând sănii ori dispozitive improvizate;
2. să nu deterioreze indicatoarele de semnalizare, panourile și balizele de marcare;
3. să nu circule pe pârtiile ori traseele de schi pentru agrement cu automobile, tractoare sau cu orice alt tip de vehicul;
4. să nu efectueze lucrări care ar conduce la deteriorarea pârtiei sau a traseului de schi pentru agrement;
5. să nu depoziteze materiale de orice natură sau deșeuri pe pârtiile și traseele de schi pentru agrement;
6. să nu utilizeze pentru pășunat pârtiile și traseele de schi pentru agrement omologate;
7. să nu lipească materiale publicitare pe suporturile sau pe placuțele indicatoarelor de semnalizare.

1.3 Regulile de conduită ale călătorilor pe telescaun

Este interzis:
1. accesul persoanelor cu probleme de sănătate (rău de înălțime);
2. accesul persoanelor în stare de ebrietate;
3. accesul prin alte locuri decât cele special amenajate pentru îmbarcare;
4. a se arunca obiecte pe timpul călătoriei;
5. fumatul pe timpul călătoriei;
6. ridicarea barei de protecție pe timpul călătoriei;
7. a se balansa scaunul pe timpul călătoriei.

Obligațiile călătorilor:
1. să respecte toate indicațiile primite de la personalul de exploatare;
2. să păstreze integritatea scaunului;
3. să păstreze intimitatea și plăcerea plimbării pentru persoanele care, temporar, le sunt partenere de călătorie;
4. să respecte zona de protecție și securitate a stațiilor de îmbarcare;
5. să închidă bara de protecție imediat după îmbarcare;
6. să ridice vârfurile schiurilor la urcare și coborâre din telescaun.

ÎN ATENȚIA TURIȘTILOR (PERSOANELOR FĂRĂ SCHIURI) CARE VOR SĂ UTILIZEZE TELESCAUNUL:

1. Este interzisă îmbarcarea copiilor între 0-5 ani!
2. Accesul copiilor între 5-12 ani la instalația de telescaun este permisă numai cu însoțitor!
3. Echipați-vă corespunzător condițiilor de iarnă!
4. Respectați ”regulile de conduită ale călătorilor” (afișate la baza pârtiei) pe durata transportului cu telescaunul!
5. Respectați indicațiile personalului tehnic!
6. ATENȚIE! Din cauza suprasarcinei telescaunului este obligatorie debarcarea la stația superioară. Se evită astfel riscul blocării instalației.
7. Îmbarcarea în stația superioară se va face astfel: 3 scaune libere \ 1 scaun ocupat .
8. Este interzisă coborârea pietonală pe domeniul schiabil!

NERESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR VA FI SANCȚIONATĂ ÎN CONFORMITATE CU LEGILE ȘI HOTĂRÂRILE APLICABILE ÎN VIGOARE!
Administrația pârtiei de schi recomandă purtarea căștii de protecție și a echipamentului adecvat pentru praticarea sporturilor de iarnă.
Administrația pârtiei va afișa la loc vizibil toate regulile mai sus menționate.

Cap. 2 OBLIGAȚIILE ȘI RĂSPUNDERILE PRINCIPALE ALE PERSONALULUI CARE DESERVEȘTE INSTALAȚIILE DE TRANSPORT PE CABLU

Întreținerea și revizia instalațiilor de transport pe cablu din cadrul domeniului schiabil se poate face de unități sau societăți autorizate de IT-ISCIR, care trebuie să-și respecte obligațiile și răspunderile prevăzute în Prescripțiile Tehnice – Colectia ISCIR – aplicabile, legislația ISCIR și alte acte normative în vigoare. Personalul are următoarea componență și atribuțiuni:

2.1 Responsabil – RSVTI are următoarele sarcini:
- să posede cunoștinte teoretice și practice în domeniul instalațiilor de transport pe cablu;
- să urmarească efectuarea la termen a verificării tehnice oficiale fără de care instalațiile respective nu pot funcționa;
- să urmarească pregătirea instalațiilor pentru verificările tehnice oficiale și să participe activ la efectuarea lor;
- să supravegheze prin sondaj ca instalațiile de transport pe cablu să fie folosite în conformitate cu prevederile Prescripțiilor Tehnice – Colecția ISCIR – aplica