Județul Bacău va participa la Târgul de turism al României, ROMEXPO București

 11 noiembrie 2014 

În perioada 13 – 16 noiembrie 2014 se va desfășura la București, în cadrul Centrului Expozițional Romexpo, ediția de toamnă a Târgului de Turism al României.

Consiliul Județean Bacău va fi prezent la eveniment prin intermediul Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău. Promovarea turistică a județului Bacău se va realiza prin intermediul materialelor de promovare a trei pachete turistice integrate de produse şi servicii reprezentative: turism de agrement și balnear, turismul cultural și turismul ecumenic. Aceste materiale sunt rezultatul implementării proiectului „Promovarea judeţului Bacău (ProBacTur) ca destinaţie turistică: agrement, sănătate, cultură”, finanţat prin Programul Operaţional Regional, axa prioritară „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, DMI 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, cod Smis 16028, care s-a finalizat în anul 2013. Obiectivul general al proiectului vizează valorificarea şi promovarea elementelor distinctive ale potenţialului turistic specific Judeţului Bacău – turismul de agrement, turismul balneo-climateric, turismul cultural şi turismul ecumenic – pentru a crea un set de produse turistice integrate, competitive la nivel naţional, pe măsura valorii resurselor turistice de care dispune judeţul şi care să impună acest domeniu printre activităţile economice prioritare în cadrul sistemului economic judeţean. Participarea la târg face parte din activitățile desfășurate în perioada de sustenabilitate a proiectului.

Un alt produs turistic care va fi prezentat publicului este Pârtia de schi Nemira, realizată prin Proiectul ”Schi Parc Slănic Moldova”. Acesta a fost finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului; DMI 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice. Proiectul a fost realizat de Judeţul Bacău în parteneriat cu Oraşul Slănic Moldova.

Pârtia de schi Nemira este situată în partea de nord a staţiunii Slănic Moldova, fiind un obiectiv turistic finalizat în anul 2014. Aceasta este situată la o altitudine de 720m (punctul cel mai înalt de plecare). Are o lungime pe înclinare de 1414m, lăţime medie de 38m, o diferenţă totală de nivel de 240 metri şi o pantă medie de 17 %, înclinaţie ce o încadrează în categoria pârtiilor uşoare şi, implicit, îi conferă pârtiei un grad de atractivitate deosebit de ridicat.

Pentru asigurarea unor condiţii optime de practicare a schiului şi pentru a veni în întâmpinarea iubitorilor sporturilor de iarnă, pârtia este prevăzută cu: instalaţie de transport pe cablu, instalaţie de înzăpezit artificial, maşină de bătut zăpadă, instalaţie de iluminat pentru nocturnă, parcare auto, serviciu de salvamont s.a.

Prin participarea la Târgul de Turism al României, ne propunem să facem cunoscut vizitatorilor, posibilitățile de petrecere a timpului liber în județ, fie prin practicarea diferitelor sporturi de agrement, fie prin cunoașterea culturii și spiritualității zonale.